UV Ռելիեֆային տպագրություն | mysite-1

UV ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալ տպագրական հաստոցը առանձնանում է իր որակային, չափային, ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների փաթեթով:


Տպագրական մակերես՝ 320սմ լայնություն, երկարության սահմանափակում չկա:

Մինչև 10սմ բարձրույամբ 3D տպագրություն:

Լաքապատում՝ փայլուն կամ անփայլ:

Տպագրություն ցանկացած մակերեսի և նյութի վրա:

Մինչև 1440 dpi  խտությամբ տպագրություն: